Yönetim Kurulu, beş üyeden oluşmuştur.

Yönetim Kurulu en az ayda iki defa toplanır ve toplantı en az üç üyenin katılımı ile yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantılarının sekreterya görevini Bölge Müdürü yürütür.

Yönetim Kurulu Asil Üyelerimiz:

2.1- Ankara Yem Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı : Nurettin AYDIN

2.2- AKS Mobilya Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Sami ÖZDEMİR

2.3- Emsa Plastik Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Üyesi : Emin HAYVACI

2.4- Emniyet Sanayi Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Üyesi : Emre BAŞTUĞ

2.5- Bahadır Kimya Ltd. Şti
Yönetim Kurulu Üyesi: : Serkan BAHADIR