İlimizin ekonomisi daha çok sanayi ve tarıma dayanır. Faal nüfusun % 60’ı aşkın bölümü sanayide çalışmaktadır.

Tarım: Kırsal kesimde iş gücünün büyük kısmı tarımda çalışmaktadır. Başlıca tarım ürünlerimiz buğday, arpa, şekerpancarı ve ayçiçeğidir. Sebze ve meyvecilik gelişmiş olup bağcılık da ekonomide önemli yer tutmaktadır.

Hayvancılık: Geleneğe bağlı usullerle yapılan hayvancılık mevcuttur. Sığır, Ankara keçisi, kıl keçisi ve koyun başlıca beslenen hayvanlardandır.

Sanayi: Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan silâh ve mühimmat fabrikaları İlimizin sanayi gelişiminde büyük rol oynamıştır. En önemli sanayi kuruluşları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı Silah Sanayi Müessesesi Mühimmat Fabrikası, Silah ve Tüfek Fabrikası, Çelik Fabrikası, Çelik Çekme Boru Fabrikası, Barut Fabrikası, Pirinç Fabrikası ve Elektrik Makinaları Fabrikasıdır. İlimizdeki diğer önemli sanayi kuruluşu Bahşili ilçesi yakınlarında 1987’de kurulan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’ye bağlı Orta Anadolu Rafinerisidir. Ayrıca un ve irmik fabrikaları ile tuğla-kiremit fabrikaları da mevcuttur.

Ulaşım: Kırıkkale kara ve demiryolu ulaşımı bakımından zengindir. Ankara-Kayseri demiryolu İl merkezinden ve Balışeyh ilçesinden geçer. Ankara – Samsun ve Ankara – Yozgat – Sivas karayolu il merkezinden geçer. Ankara’ya 76 km uzaklıktadır.

Ayrıca İlimizde hayata geçirilen Kırıkkale Kızılırmak Yeşil Vadi Projesi’nin ekonomik ve kültürel katkı sağlaması planlanmaktadır. Ankara iline yakınlığı, çevre yollarının kesiştiği bir noktada bulunması ve Kırıkkale Kızılırmak Yeşil Vadi Projesi ile hem Ankara hem Kırıkkale hem de Doğu ve Karadeniz’e seyahat etmekte olan tüm vatandaşlarımıza; doğayla iç içe, sağlıklı ve kaliteli bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir. Oluşacak olan bu bölge, Kırıkkale ilinin cazibe merkezi haline gelecek ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.