Ülkemizde, planlı kalkınma dönemine girildikten sonra, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ PROJELERİ hızlı uygulama alanına konulmuş, Sanayicilere altyapı ve sosyal tesisleri hazırlanmış, ucuz ve uygun arsa arzı ile çeşitli teşvik olanakları sağlanmıştır.

Organize Sanayi Bölgeleri, alt yapı problemleri tamamen çözümlenmiş sanayi parsellerinden oluşup, özellikle çevre kirliliği, tarım alanlarının sanayi için kullanılmaması, istihdam, şehirlerin planlı gelişmesi konularına çözüm getirmektedir.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Projesi de, bu arayışların en önemli halkalarından biri olup, bölgede yükselecek fabrikalar, Kırıkkale insanına ve sanayicilerimize yeni ufuklar açacaktır.

Organize Sanayi Bölgemizin gerçekleşmesi durumunda, Bölgede yaklaşık 3000 kişiye iş imkanı sağlanmış olacaktır ki, buda KIRIKKALE için büyük sorun olan istihdam problemini çözümlemiş olacaktır.

Ayrıca, üretim tesislerinin devreye girmesi, İl’ deki yan sanayinin de gelişmesini sağlayacak, piyasaya bir canlılık getirecek, bütün bunlar, İl’ in ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasına neden olacak, buda Ülkemiz’ in kalkınmasını olumlu yönde etkileyecektir.

İlimizin, Devlet Karayolu ve Demiryolu yönünden merkezi konumda ve Ankara’ya 64 Km lik çift yol bağlantılı olması, eğitim olanakları ve kalifiye eleman temini yönünden çok çeşitli alanlarda potansiyele sahip olması, İlimiz de sanayi tesislerinin kurulmasını cazip hale getirmektedir.

Kırıkkale O.S.B. alt yapı tesisleri tamamlanarak 17.12.1999 tarihinde geçici, 21.03.2001 tarihinde de kesin kabulü yapılmıştır.

Yukarıda açıklanan hedeflere biran önce ulaşılabilmesi için, arsa tahsisi yapılan Sanayicilerimizin Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve belirlenen sürelere riayet ederek, işletmelerini kurma çalışmalarına başlaması zorunlu olmaktadır. Tahsis edilen parsellerin arsa olarak bekletilmesine, ulaşılacak hedefi engelleyici en büyük etken olması nedeniyle, Yönetim Kurulun ‘ ca müsaade edilmemektedir.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.