Haberler

Kırıkkale OSB Müdürlüğüne “Sıfır Atık Belgesi” Verildi

12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Ek 1-B’sinde yer alan “Bina ve Yerleşkeler için Uygulama Takvimi” kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) ve içerisinde bulunan tüm işletmelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim sistemini kurması ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık Belgesini alması gerekmektedir

“Sıfır Atık Yönetmenliği” kapsamında belirlenen kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran Kırıkkale Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze “Sıfır Atık Belgesi” verilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir yaşam alanı bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını büyük bir özenle yürüten Kırıkkale Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü personeline İl Müdürümüz Uğur ATAR teşekkürlerini dile getirerek “Sıfır Atık Belgesi”ni Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin AYDIN’a verdi.