Haberler

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

Bilindiği üzere 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kurum ,  kuruluş , yerleşke ve işletmelerde  oluşan atıkların azaltımı veya doğru değerlendirilmesi ile kaynakların koruması hedeflenmiştir.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında OSB Yönetimlerine, bölge sınırları içerisinde sıfır atık sisteminin planlanması , kurulması ,uygulanması ve izlenmesine yönelik gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak ve sınırları içerisindeki tüm kuruluş ve işletmelerin bu plana uymasını sağlamak gibi yükümlülükler getirilmiştir.

WEB sitemizde yer alan “Atıkların Yönetimi Talimatnamesi”nde belirtilen hususlara tüm katılımcılarımızın riayet etmesi ve en kısa zamanda mevcut atık yönetim sistemlerini sıfır atık sistemine entegre ederek sisteme kayıt yaptırmaları , Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi olarak bölgemiz dahilinde kurulacak sıfır atık yönetim sistemine geçiş sürecinde aşağıda belirtilen işlemleri ivedilikle gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.

  • Caddelere kurulacak sıfır atık kutularının amacına uygun şekilde kullanılması,
  • Biriktirilen atıkların lisanslı tesislere gönderilmesi ,
  • Yıllık oluşacak atıkların kayıtlarının tutularak Sıfır Atık Bilgi Sistemine girilmesi ,
  • Firmanın Çevre Sorumlusunun iletilmesi,
  • Sıfır Atık bilgi sistemine http://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden kayıtların ve bilgi girişlerinin ve Sıfır Atık Belge Başvurusu yapılarak ekran çıktıklarının Bölge Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi,
  • Sıfır Atık Sistemi için müdürlüğümüzün web sitesinden (kirikkaleosb.org.tr) “Atıkların Yönetimi Talimatnamesi” ne göre atıkların yönetiminin yapılması.

 

Bölgemizde “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” ne geçiş yapılabilmesi için yukarıda bahsi geçen hususların en geç 20 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması ve sistem çıktılarının tarafımıza teslim edilmesi   gerekmekte olup konu ile ilgili yükümlülüklerin ivedilikle yerine getirilmesi hususunda ,

Gereğini rica ederiz.

 

Ek: Atıkların Yönetimi Talimatı (aşağıda belirtilen linkten indirebilirsiniz) 

https://dosya.org/bi3JK